CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ LƯU Ý CỦA ỨNG DỤNG ĐẾM NGÀY YÊU


  1. ĐIỀU KHOẢN VÀ LƯU Ý CHUNG

  2. VẤN ĐỀ QUẢNG CÁO

    • Quảng cáo sẽ mang tính quan trọng trong ứng dụng vì nó đem lại nguồn thu nhập cho MK Team và động lực để chúng tôi tiếp tục việc phát triển và duy trì sự hoạt động lâu dài của ứng dụng này. Hãy yên tâm rằng quảng cáo sẽ được chúng tôi tối ưu một cách tối đa và tế nhị để không đem lại sự khó chịu cho các bạn. Các quảng cáo được chúng tôi và Google lọc và kiểm soát nội dung, tránh gây phản cảm, nên hoàn toàn an toàn với trẻ em hay những người nghiêm túc.
  3. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

    • Đôi khi, người quản trị có thể cập nhật bản chính sách, điều khoản và lưu ý này. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết các thay đổi. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng được đăng trên trang này.

* Nếu bạn có bất kì vấn đề gì, hãy liên hệ với chúng tôi:
Facebook Page: fb.me/nhatkycuatoi.diary
Email: nhatkycuatoivn@gmail.com